ብዛዕባ መድለዪ ናይ መኪና ኮፍ መበሊ

እቲ መድለዪ ናይ መኪና ኮፍ መበሊ ንውላድኩም ዝምጥን ዓይነት ናይ መኪና ኮፍ መበሊ ብቐሊሉ ንምርካብ ዝሕግዝ ኣገልግሎት እዩ። እቲ መድለዪ ናይ መኪና ኮፍ መበሊ ብ Trygg Trafikk ብደገፍ ካብ ናይ መድሕን ኩባንያ ዝተሰርሐ እዩ እንተድኣ።

እቲ ኣገልግሎት ብኸመይ ይሰርሕ?

ዕድመ፡ ክብደትን ቁመትን ውላድካ ጥራይ ኢኻ ከተእቱ ዘለካ፡ እቲ መድለዪ ናይ መኪና ኮፍ መበሊ ድማ ኣብ እዋናዊ መምርሒታት፡ ለበዋታትን ደንብታትን ተመርኲሱ ለበዋ ክህበካ እዩ።

እቲ መድለዪ ናይ መኪና ኮፍ መበሊ ዘይሻራዊ ኣገልግሎት ስለዝኾነ ኣየናይ ሞዴል ወይ ምልክት ክትገዝእ ከምዘለካ ኣይመክርን እዩ፡ ዘድልየካ ዓይነት ኮፍ መበሊ ጥራይ።


ንውላድካ ኣብ መኪና ንምውሓስ እንታይ ዓይነት ናይ መኪና ኮፍ መበሊ ክህልወካ ከም ዘለዎ ድለዩ።

ነቲ መድለዪ ናይ መኪና ኮፍ መበሊ ጀምር